17 maj 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Tid och process - seminarium nr 1 om Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2022

Fokus denna dag ligger på tidsåtgång, planläggningsvolym och process för detaljplanearbetet.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till seminarier om Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet

2022 års Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet presenteras av SKR i början av maj. På två olika seminarier får du tillfälle att höra mer om studien och ta del av erfarenheter och reflektioner från kollegor i andra kommuner. Fokus på detta första seminarium ligger på tidsåtgång, planläggningsvolym och process för detaljplanearbetet.

Vi går igenom årets resultat och ser hur utvecklingen sett ut sedan tidigare undersökningar. Vi visar och berättar också hur kommunen kan använda resultaten i Kolada för att göra de jämförelser som är relevanta på hemmaplan. Dessutom får vi höra exempel och tankar från kommuner som på olika sätt arbetat med frågorna.

Det andra seminariets fokus är planberedskap för bostäder, bygglov för bostäder och kopplingen till kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Planberedskap och bostäder - seminarium nr 2 om Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2022.

Program

09.00 Välkomna!

Love Edenborg, SKR.

Öppna jämförelser – vad är det?

Vi beskriver syftet med Öppna jämförelser i stort, och utvecklingen av undersökningen om planläggning och tidsåtgång.

Kristina Isacsson, SKR.

Resultaten av årets sammanställning med fokus på tid och volym

Vi gör nedslag i slutsatser från årets undersökning, med fokus på planläggningsvolym, planläggningsaktivitet för bostäder och tidsåtgång och överklagandefrekvens. Det är också fjärde gången som undersökningen görs. Vad kan vi se för utveckling under de åtta år som speglas i siffrorna?

Jan-Ove Östbrink och Kristina Isacsson, SKR.

10.00 Paus

Planprocess och tidsåtgång – så här gör vi hos oss

Med olika förutsättningar och utgångspunkter ser kanske lösningarna olika ut för att få till en smidig och effektiv detaljplaneprocess. Eller är framgångsfaktorerna allmängiltiga? Vi får höra Sundsvall och Lessebo beskriva sina lösningar, framgångar och hinder att ta sig över.

Del 1 Conny Axelsson, samhällsbyggnadschef, och Sayf Noel, planarkitekt, Lessebo kommun.

Del 2 Susanne Klockar, planchef, Sundsvalls kommun.

11.00 Paus

Egna jämförelser gav nya insikter

Stenungsund ville ha en bättre framdrift i sina detaljplaner. En egen jämförelse i databasen Kolada gav en rad kommuner att vända sig till för diskussion och goda idéer. Nu omsätts resultatet i olika typer av förbättringsåtgärder.

Daniel Jerling, sektorschef samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun.

Att göra egna jämförelser i databasen Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner, med 6000 olika nyckeltal. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Vi går igenom hur du själv kan göra jämförelser med andra kommuner, med utgångspunkt i nyckeltalen från de Öppna jämförelserna inom detaljplaneområdet.

Sofia Hedlund Jarl, statistiker, Rådet för kommunala analyser.

12.00 Seminariet avslutas

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är planchef eller motsvarande, eller på annat sätt ansvarar för detaljplanering i kommunen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kristina Isacsson, sakområdesexpert

Jan-Ove Östbrink, sakområdesexpert

Love Edenborg, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR