8 juni 2021 kl. 14.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Studiebesök: Samverkan för att minska ofrivillig ensamhet hos personer 65+ i Skaraborg

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är en stor riskfaktor för både psykisk och fysisk ohälsa hos personer 65+. Detta försöker Skaraborg i Västergötlands län uppmärksamma på ett samlat sätt. Genom många små insatser och i bred samverkan kan vi tillsammans göra skillnad.

För att se sändningen i efterhand kontakta SKR Kontaktcenter via formuläret nedan eller skicka mail på följande adress:

kontaktcenter@skr.se

Innehåll

År 2030 kommer var fjärde invånare i Skaraborg vara 65 år eller äldre. Många är nöjda med livet och ser det som meningsfullt, men dock inte alla. Under webbsändningen fick vi höra om samverkan, metoder samt arbetssätt för att minska ofrivillig ensamhet.

Uppdraget för att minska ofrivillig ensamhet är ett exempel på samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommuner och Skaraborgs kommunalförbund.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.

Medverkande

  • Emma Hevelius, Folkhälsostrateg, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg
  • Anna Stadig Pilhagen, Folkhälsostrateg, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
  • Anna Thomsson, handläggare, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget

Jesper Ekberg, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

ulrika.leandersson@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset