11 februari 2022 kl. 09.00-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Strategisk kompetensförsörjning inom skolan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam webbkonferens för att följa och stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.

Anmäl dig

Innehåll

Konferensen är en del i det partsgemensamma arbetet enligt HÖK 21. Avtalet ålägger lokala parter ett särskilt uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet med att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt. Som en uppföljning på den webbsända konferensen i oktober 2021 vill parterna ånyo bland annat visa på lokala exempel och presentera ytterligare stöd för det lokala arbetet med bilaga 6 till HÖK.

Målgrupp

Varje kommun/företag föreslås anmäla fyra representanter (varav två arbetsgivarrepresentanter och en vardera för Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund).

  • Personalchef/förhandlingschef eller motsvarande som ansvarar för den övergripande processen hos kommunen/företaget.
  • Förvaltningschef/skolchef inom förskola, skola och vuxenutbildning samt övriga utbildningsformer som omfattas av HÖK 21.
  • Representant för Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund hos respektive arbetsgivare.

Målgruppen för konferensens innehåll är större än den angivna ovan. Konferensen kommer dock att finnas tillgänglig att ses av alla intresserade på webbplatsen Kompetensförsörjning skola direkt efter sändningen. Genom att begränsa målgruppen enligt ovan under själva sändningen kan varje organisation själv avgöra vilka ytterligare som ska ta del av konferensen och när detta kan ske.

Kompetensförsörjning skola

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jeanette Hedberg, Sveriges Kommuner och Regioner

John Nilsson, Sobona

Mathias Åström och Ingrid Lindholm, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR