OBS! Evenemanget är avslutat!17 mars 2023 kl. 09.00-12.00

Stadsdelsutveckling som möjlighet och utmaning i klimatomställningen

Välkommen till ett seminarium om utvecklingen av hållbara stadsdelar med fokus på klimatomställningen.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till ett seminarium om utvecklingen av hållbara stadsdelar med fokus på klimatomställningen. Ta del av pågående arbete i Umeå, Helsingborg, Härryda och Gävle. White arkitekter berättar om framgångsrika angreppssätt och metoder såväl som problem och hinder från ett antal stadsdelsutvecklings­områden som ingår i det SKR-ledda nätverket för nya stadsdelar. Tillfälle ges att dela erfarenheter och diskutera vägar framåt.

SKR arbetar för att lyfta fram lärande exempel på arbete i framkant i kommuner och regioner. Denna gång tar vi upp utvecklingen av hållbara stadsdelar med fokus på klimatomställningen. Ett område där kommuner har stora möjligheter att påverka utvecklingen i hållbar riktning är i planeringen av nya stadsdelar.

Målgrupp

Chefer, projektledare och strateger inom stadsbyggande, klimat, miljö och hållbarhet.

Program

Moderator: Victoria Kalén

09.00 Välkomna

09.05 Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan i nya stadsdelar - framgångsfaktorer och hinder i tidiga planeringsskeden.

Ulrika Gunnarsson Östling och Jan Wijkman, hållbarhetsstrateger White arkitekter.

09.25 Samtal i mindre grupper

09.40 Östra Ramlösa, Helsingborg – en grön och attraktiv stadsdel för barnfamiljer?

Mattias Rundberg, projektledare stadsutveckling och samhällsbyggnad Helsingborgs kommun.

Julia Roth, miljöstrateg, Helsingborgs kommun

10.00 Paus

10.10 Landvetter Södra, Härryda – en kommande världsutställning?

Maria Ådahl, VD för det kommunägda bolaget Landvetter Södra Utveckling AB i Härryda kommun.

10.30 Näringen, Gävle – på väg mot Europas mest hållbara stadsdel?

Magnus Westerstrand, vattenstrateg, Gävle kommun.

10.50 Paus

11.00 Samverkan och nätverkande i Umeå för hållbar stadsutveckling. Exemplen Norra Ön och Tomtebo strand.

Magdalena Blomquist, planarkitekt Umeå kommun.

11.20 Samtal i mindre grupper

11.40 Samverkan och initiativ för hållbar stadsutveckling

Jan-Ove Östbrink, samordnare för nätverket för Nya stadsdelar och Greta Hebel, expert klimatanpassning SKR.

11.55 Aktuellt från SKR.

Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKR.

12.00 Slut


Kommande seminarier och nätverkskonferenser

Samverkan med lokala och regionala aktörer i klimatarbetet.

Digitalt klockan 9-12 den 21 april 2023.

Anmälan och information

Nätverkskonferens kommunala och regionala klimat- och miljöstrateger

Fysiskt 11-12 maj samt vissa delar digitalt 12 maj.

Anmälan och information

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.