16 mars 2022 till 17 mars 2022 kl. 13.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

SKR erbjuder en kurs i frågor runt rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv, uppdelad i två halvdagar. Kursen syftar till att ge kunskaper om arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet utifrån de olika regelverken som styr detta.

Anmäl dig

Kursen hålls 16-17 mars kl. 09.00-12.00, båda dagarna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR och ansvarar för rehabiliteringsärenden i er organisation.

Innehåll

Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering. Kursen berör den lagstiftning och kollektivavtal som aktualiseras vid rehabilitering och vilka parter som är inblandade. Den behandlar även arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning samt förutsättningar för ett eventuellt avslut av anställning efter fullgjord rehabilitering.

Medverkande

  • Katarina Bergström, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Helene Evers arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Kursen hålls 16-17 mars kl. 09.00-12.00, båda dagarna

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Katarina Bergström, arbetsrättsjurist.

Helene Evers, arbetsrättsjurist.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR