22 februari 2022 kl. 13.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Rätt bärighetsinformation på det kommunala vägnätet

Seminariet innehåller teoretisk och praktisk information om hur kommunerna kan arbeta med frågan om rätt bärighetsinformation på det kommunala vägnätet.

Anmäl dig

Innehåll

Trafikförordningen ger möjlighet för väghållaren att föreskriva om bärighetsklass i syfte att reglera hur tunga fordon en väg eller en bro i det kommunala vägnätet får belastas med. Kvalitetskontroller i STFS (Svensk trafikföreskriftssamling, Transportstyrelsen) och NVDB (Nationell vägdatabas, Trafikverket) visar på behov av översyn och analys avseende bärighetsföreskrifter i kommunerna - såväl gällande föreskrifter som behov av nya/ändrade föreskrifter. Seminariet innehåller teoretisk och praktisk information om hur kommunerna kan arbeta med frågan.

Exempel på bärighetsföreskrifter delges efter seminariet tillsammans med övrig dokumentation. Seminariet spelas in och finns tillgänglig i 14 dagar efter sändning för anmälda deltagare.

Målgrupp

Kommunala väghållare och tjänstpersoner som arbetar med utformning av trafikföreskrifter.

Medverkande

  • Uppsala kommun
  • Trafikverket
  • Selda Taner, SKR (moderator)

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Selda Taner, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR