23 november 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Psykisk ohälsa och
försäkringsmedicin – forskning och praktik

SKR och Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) bjuder in till ett digitalt försäkringsmedicinskt seminarium. Seminariet ger dig möjlighet att ta del av aktuell kunskap samt exempel från det försäkringsmedicinska området. Det ges även tillfälle till frågor och inspel.

Anmäl dig

Målgrupp

Personer som arbetar med försäkringsmedicinska frågor, inom hälso- och sjukvården,
Försäkringskassan, andra berörda myndigheter och organisationer.

Program

13.00-14.00 Inledning

Moderator: Kristina Alexanderson, professor, Karolinska Institutet

Effekter av Region Kalmar läns systematiska arbete om att utgå från
medicinsk bedömning och använda resurserna hjälpsamt

Åsa Kadowaki, psykiater, Anne-Lie Gustafsson, processledare, Susanna Althini,
allmänläkare, Region Kalmar

Enhetlig användning av begrepp inom området psykisk (o)hälsa, samt
arbetet med en gemensam nationell strategi för psykisk hälsa och
suicidprevention

Kristina Sinadinovic, sakingång psykisk ohälsa, Socialstyrelsen

14.00-14.15 Paus

14.15-15.55 Fortsättning

Pågående projekt av försäkringsmedicinskt intresse på SBU

Per Lytsy, specialist i socialmedicin, docent, medicinskt sakkunnig, SBU

Presentation av en Cochrane litteraturöversikt om återgång i arbete vid
sjukskrivning för depression, samt av litteraturöversikt om interventioner för
att påverka läkares sjukskrivningspraxis.

Emilie Friberg, docent, Karolinska Institutet

Nordisk forskning om obetalt arbete och könsskillnader i sjukfrånvaro med
psykisk diagnos - två aktuella litteraturöversikter presenteras.

Gunnel Hensing, professor, Göteborgs universitet

Avslutande diskussion: vad är aktuellt hos nationella aktörer när det gäller
psykisk ohälsa och försäkringsmedicin

Anna Martinmäki, Försäkringskassan, Cecilia Alfvén, SKR, Anna Ericsson, Socialstyrelsen

15.55 - 16.00 Avslutning

Moderator: Kristina Alexanderson avrundar sändningen

Om NFF

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) en informell sammanslutning och verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området samt för att stimulera aktörer till aktiv samverkan. NFF består av representanter för Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och försäkringsmedicinsk forskning (Karolinska Institutet). Arbetsförmedlingen och SBU är för närvarande vilande medlemmar.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Cecilia Alfvén, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR