18 oktober 2021 kl. 09.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Områdesbaserat arbete – samverkan i närområdet för ökad trygghet för alla

Fokus för detta seminarium är hur kan man vända utvecklingen i ett brottsutsatt område, till exempel genom att kommunens olika delar, bostadsbolagen, polisen och civilsamhället arbetar tillsammans för att skapa och bibehålla trygga miljöer för de boende. Såväl forskning som erfarenheter från olika kommuners arbete kommer att presenteras.

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet är att stödja kommuner i arbetet för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Detta seminarium är en del i detta partnerskap.

Innehåll

Ta del av erfarenheterna från Sveriges Allmännyttas innovationslabb, där forskare har studerat arbetet med sociala insatser, fritidsverksamhet, arbetsstöd etc. samt hur ett områdesbaserat arbete kan handla om att tillsammans med boende och civilsamhället bidra till social mobilisering både före, under och efter en händelse.

Målgrupp

Seminariet är öppet för alla men vänder sig primärt till personer som arbetar på strategiskt nivå i kommuner, polisen, allmännyttan, myndigheter med flera.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Du tar del av sändningen i spelaren. Vill du använda chatt-funktionen och ställa frågor till talarna behöver du däremot se seminariet i vår video-tjänst Screen9.

Områdesbaserat arbete – samverkan i närområdet för ökad trygghet för alla, Screen9

Medverkande

  • Staffan Isling, vd, SKR
  • Per-Olof Hallin, Malmö universitet
  • Lena Liljendahl, Sveriges Allmännytta
  • Anna Kanervo, Hyresbostäder i Norrköping
  • Jörgen Andersson och Beatrice Ericsson, Malmö kommun
  • Therese Jaramillo, Växjö kommun

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Bodil Båvner, utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset