21 september 2021 kl. 09.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Nationell valkonferens 2021

SKR och Valmyndigheten bjuder in till en gemensam digital valkonferens. Det kommer att bli en dag med både föreläsningar och seminarier. Medverkande är representanter från Valmyndigheten och SKR, men även externa talare, bland andra talman Andreas Norlén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Anmäl dig

Syftet med konferensen är att skapa samsyn hos valadministrationen och ytterst bidra till kvalitet vid valen 2022. Konferensen skapar en plattform för att lyfta möjligheter och utmaningar för valets genomförande och ge ökad kunskap och inspiration.

Tillsammans diskuterar vi de frågor som är mest aktuella i valsverige inför 2022, men även inför kommande val. Vi vill också uppmärksamma valadministrationens betydelse för ett transparent, effektivt och rättssäkert genomförande av val.

Utdrag ur programmet

 • Vad är nytt inför valen 2022? Vilken utveckling ser vi för valen 2024 och 2026?
 • Digitala röstkort och röstlängder
  • Vad är på gång i Sverige och vad kan vi lära av våra nordiska grannar?
   Björn Berg generaldirektör norska Valgdirektoratet
 • Ökad fokus på säkerhetsfrågor
  • Vad krävs av valadministrationen?
 • Standardisering och enhetlighet
  • Hur skapar vi en röstningsmiljö som alla känner igen?
 • Hur står sig det svenska valsystemet och det svenska valförfarandet internationellt
  • Vad fungerar bra och vad bör reformeras?
   Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning.

Målgrupp

De som arbetar med val i kommuner och länsstyrelser.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Lidhamn, Handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset