25 april 2022 kl. 10.00-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Mötesplats social hållbarhet inspirationsserie - 1:3 Stadsplanering och hälsa, en bättre stad för hela livet

En digital seminarieserie med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ta del av nationella, lokala och regionala initiativ som möter gemensamma samhällsutmaningar på nya sätt. Tillfälle tre tar upp hur åldersvänliga städer kan bidra till minskade samhällskostnader.

Anmäl dig

Innehåll

Åldersvänliga städer gynnar alla och bidrar till minskade samhällskostnader. All planering och utformning av boende, mötesplatser, transporter och hälso- och sjukvård, inklusive omsorg måste ta hänsyn till hela livscykeln. Exempelvis deltar människor mindre i sociala och kulturella aktiviteter ju äldre de blir, vilket ökar risken för ensamhet i form av social isolering. Konsekvenser som har blivit än mer påtagliga under pandemin.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommun och region.

Övriga tillfällen

Tillfälle 1

22 november 2021 kl 10-11.30
Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan

Tillfälle 2

1 februari 2022 kl 10-11.30
Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete

Save the date

Mötesplats social hållbarhet hålls i Örebro den 20-21 september 2022.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jesper Ekberg, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR