1 februari 2022 kl. 10.00-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Mötesplats social hållbarhet inspirationsserie - 1:2 Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete

En digital seminarieserie med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ta del av nationella, lokala och regionala initiativ som möter gemensamma samhällsutmaningar på nya sätt. Tillfälle två tar upp frågan hur ekonomi och effektivt resursutnyttjande kan ge ett perspektiv på arbetet med social hållbarhet och folkhälsa.

Anmäl dig

Innehåll

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är alltmer nödvändigt för att möta välfärdsutmaningarna och minska kostnaderna. Det gynnar både individ och samhälle. Hur kan ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande bli ett självklart perspektiv på arbetet med social hållbarhet och folkhälsa? Representanter med erfarenhet av att arbeta med ekonomi och styrning på nationell och lokal nivå medverkar.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommun och region.

Övriga tillfällen

Tillfälle 1

22 november 2021 kl 10-11.30
Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan.

Första tillfället

Tillfälle 3

25 april 2022, kl 10-11.30
Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet.

Tredje tillfället

Save the date

Mötesplats social hållbarhet hålls i Örebro den 20-21 september 2022.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jesper Ekberg, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR