22 november 2021 kl. 14.00-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Mötesplats social hållbarhet inspirationsserie -1:1 Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan

En digital seminarieserie med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ta del av nationella, lokala och regionala initiativ som möter gemensamma samhällsutmaningar på nya sätt. Tillfälle ett tar upp nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan.

Anmäl dig

Innehåll

I Sverige finns en guldgruva med stora mängder individ- och befolkningsdata. Hur kan den tas tillvara på ett mer samordnat sätt i det främjande och förebyggande arbetet? Vad är möjligt ur ett juridiskt perspektiv?

Ta del av Region Östergötlands arbete med områdesprofiler och socialtjänsten i Hässelby/Vällingbys arbete med att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt för tidiga insatser. I detta seminarium diskuteras frågor, möjligheter och utmaningar med att analysera stora mängder individdata.

Moderator: Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, avdelningen för vård och omsorg SKR

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommun och region.

Program

Hur får vi kraft till ett mer proaktivt användande av befolkningsdata?

Inledning av Emma Spak, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, SKR
Charlotte Björkenstam, utredare, avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling, Folkhälsomyndigheten
Patrik Sundström, Chief Digital Officer, avdelningen för vård och omsorg, SKR

Hur kan socialtjänsten utveckla kunskapsbaserade arbetssätt för tidiga och förebyggande insatser?

Vilka barn riskerar att inte få rätt stöd i tid och vad beror det på? Socialtjänsten i Hässelby-Vällingby har, med stöd av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och SKR, gjort en genomlysning av sin verksamhet och sökt svar på dessa och andra frågor.

Rebecca Hedenstedt, Processledare Hässelby-Vällingby SDF, Avdelningen för barn och unga

Områdesprofiler – ett webbaserat verktyg

Region Östergötland har utvecklat ett instrument, ”Områdesprofiler” för att kunna göra jämförelserna mellan vårdcentraler, kommuner och på länsnivå utifrån olika determinanter. Områdesprofiler är ett första steg och ett stöd i arbetet för att samverka för en god och jämlik hälsa i befolkningen utifrån primärvårdens utökade områdesansvar.

Maria Elgstrand, verksamhetschef, Folkhälso- och statistikenheten
Elin Mako, analytiker, Enheten för strategi och analys, Regionledningskontoret, Region Östergötland

Övriga tillfällen

Tillfälle 2

1 februari 2022 kl 10-11.30
Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete.

Andra tillfället

Tillfälle 3

25 april 2022, kl 10-11.30
Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet.

Tredje tillfället

Save the date

Mötesplats social hållbarhet hålls i Örebro den 20-21 september 2022.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jesper Ekberg, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR