26 januari 2022 kl. 08.30-09.15  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Medverka i nya Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet

Så här gör kommunen för att medverka i årets undersökning.

Anmäl dig

Innehåll

Vartannat år publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Tidigare omgångar av undersökningen har gett en mycket intressant bild av planläggningsaktivitet och tiden det tar att planlägga. Dessutom bidrar den med värdefull fakta i debatten om bostadsbyggande. I början av februari är det dags att starta årets uppgiftsinsamling. Nytt för i år är att kommunen själv kommer att rapportera in sina fem nyckeltal, direkt i databasen Kolada. Kommunen kommer enklare att kunna se sina inrapporterade värden, och vid behov justera dem.

SKR bjuder nu in till ett kort webbsänt seminarium om hur årets insamling kommer att gå till. Vi kommer att berätta om de Öppna jämförelsernas syfte och resultat, hur årets insamling går till, möjligheterna med databasen Kolada och tidplanen för insamling och publicering.

Välkommen!

Målgrupp

Planchef eller motsvarande i kommunen, med ansvar för detaljplanering enligt PBL.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kristina Isacsson, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR