25 januari 2022 kl. 09.30-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Medborgardialog – trygghet en komplex fråga, MasterClass

Under våren 2022 erbjuder SKR MasterClass utbildningar för dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av medborgardialog. Vid detta första tillfälle kommer vi att fokusera på förebyggande arbete tillsammans med medborgarna.

Anmäl dig

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering.

Upplägg och förkunskaper

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle som är separat och berör ett avgränsat område.

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog. SKR erbjuder en kostnadsfri e-utbildning inom medborgardialog som vi rekommenderar dig att gå för att uppdatera dina kunskaper.

SKR:s e-utbildning inom medborgardialog

Programinnehåll MasterClass 1

Under dagen pratar vi om vad som särskiljer det förebyggande arbetet, tar del av exempel samt testa metoder och verktyg för att involvera medborgarna tidigt i processen. Vi fokuserar på:

 • Positiv och negativ trygghet
 • Identifiera frågan
 • Hantera frågan
 • Skapa förutsättningar för att arbeta tillsammans

09.30 Introduktion

Vikten av förebyggande arbete tillsammans med medborgarna - Hans Abrahamsson Forskare freds- och utvecklingskunskap från Göteborgs Universitet

 • Övning i att analysera graden av komplexitet och kopplingen till konflikt
 • Exempel från Åre Kommun
 • Reflektioner och diskussion

12.00 Lunch

13.00 Arbeta med case:

 • Definiera fråga
 • Samla perspektiv i 360 grader
 • Vem behöver prata med vem?
 • Hur skapar vi långsiktiga förutsättningar för förebyggande arbete.
 • Reflektioner, summering

15.00 Avslutning

 

Fler MasterClasses våren 2022

Medborgardialog - medskapande omställningsarbete, Agenda 2030, 22 februari

Medborgarbudget – en process i flera steg, 22 mars

Medborgardialog i komplexa frågor, 24 maj

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anders Nordh, utvecklingsledare

Nils Munthe, utvecklingsledare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR