22 februari 2022 kl. 09.30-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Medborgardialog, Medskapande omställningsarbete med fokus på Agenda 2030, MasterClass

Under våren 2022 erbjuder SKR MasterClass utbildningar för dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av medborgardialog. Vid detta andra tillfälle får du möjlighet att lära dig från goda exempel och andras erfarenheter hur expeditioner kan riggas och genomföras.

Anmäl dig

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering.

Upplägg och förkunskaper

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle som är separat och berör ett avgränsat område.

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog. SKR erbjuder en kostnadsfri e-utbildning inom medborgardialog som vi rekommenderar dig att gå för att uppdatera dina kunskaper.

SKR:s e-utbildning inom medborgardialog

Programinnehåll MasterClass 2

Många kommuner och regioner upplever en ökande spänning mellan behovet av att förändra och svårigheten att verkligen ta sig de komplexa utmaningarna. Det upplevs både riskfyllt och svårt att bryta invanda mönster och de åtgärder man vågar sig på upplevs ofta alltför marginella i förhållande till utmaningarna.

En möjlig väg ur detta dilemma kan vara att skapa ett rum där det är okej att prova och samverka på nya sätt. Ett rum där öppenhet, nyfikenhet, tillit och en tydlig process ökar förmågan att prova, lära och samverka på ett nytt sätt; En expedition.

En viktig fördel med expeditioner är möjligheten att samskapa och testa genomgripande förändringar i liten skala utan att riskera hela verksamheten. Det som fungerar tas in i ordinarie verksamhet och det som inte fungerar blir viktiga lärdomar.

Medverkande: John Holmberg, professor, Chalmers Göteborg med flera.

09.30 Introduktion

I denna MasterClass får du tillfälle att lära dig från goda exempel och erfarenheter från hur expeditioner kan riggas och genomföras. Det ges tillfälle att testa verktyg samt diskutera och reflektera över dessa tillsammans med andra. Vi får även en god överblick över av Agenda 2030 och vad forskningen säger om förändringsarbete.

Lunch 12.00

13:00

Du får ta del av hur Ale kommun och några andra kommuner och regioner har arbetat med Agenda 2030 genom medborgardialog och expeditioner. Du får möjlighet till praktiska övningar, diskussion och reflektion över hur metoder och verktyg kan anpassas till våra egna utmaningar.

15.00 Avslutning

 

Fler MasterClasses våren 2022

Medborgarbudget – en process i flera steg, 22 mars

Medborgardialog i komplexa frågor, 24 maj

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anders Nordh, utvecklingsledare

Nils Munthe, utvecklingsledare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR