22 mars 2022 kl. 09.30-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Medborgarbudget - en process i flera steg, MasterClass

Våren 2022 erbjuder SKR MasterClass utbildningar för dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av medborgardialog. Vid detta tredje tillfälle går SKR igenom medborgarbudgetens olika steg, du får göra övningar, ta del av internationella exempel och erfarenheter från Sverige.

Anmäl dig

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering.

Upplägg och förkunskaper

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle som är separat och berör ett avgränsat område.

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog. SKR erbjuder en kostnadsfri e-utbildning inom medborgardialog som vi rekommenderar dig att gå för att uppdatera dina kunskaper.

SKR:s e-utbildning inom medborgardialog

Programinnehåll MasterClas 3

Medborgarbudget är ett sätt att demokratisera demokratin med dialog och möten mellan medborgare där de får möjlighet att prioritera hur kommunens resurser ska användas.

Förtroendevalda är delaktiga i att forma förutsättningarna och att ta det slutgiltiga beslutet om genomförande. Medborgarbudget är en process som skapar kunskap om kostnader, behov av prioriteringar, skapar transparens och ökar medborgarnas förtroende för kommunen.

9.30 Introduktion

Medborgarbudget som dialogmetod, en process i flera steg, genomgång och övningar.

Lunch 12.00

13:00

  • Du får möta en kommun som genomfört medborgarbudget
  • Övningar

15.00 Avslutning

 

Fler MasterClasses våren 2022

Medborgardialog i komplexa frågor, 24 maj

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anders Nordh, utvecklingsledare

Nils Munthe, utvecklingsledare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR