24 maj 2022 kl. 09.30-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Medborgadialog i komplexa och konfliktfyllda frågor, MasterClass

SKR har tagit fram ett riskanalysverktyg inom arbetet med hot och hat mot förtroendevalda som hjälper till att analysera nivån av konflikt och komplexitet kring en fråga. Under detta tillfälle kommer du att få kunskap om hur komplexitet hänger ihop med konflikt och hur dialog är ett sätt att hantera situationen. Du kommer att få testa riskanalysverktyget. 

Anmäl dig

Upplägg och förkunskaper

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle som är separat och berör ett avgränsat område.

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog. SKR erbjuder en kostnadsfri e-utbildning inom medborgardialog som vi rekommenderar dig att gå för att uppdatera dina kunskaper.

SKR:s e-utbildning inom medborgardialog

Programinnehåll MasterClass 4

Hur kan vi hantera frågor som är komplexa, präglas av konflikt och mycket känslor? Passet leds av Martin Sande och Bernard le Roux från Dialogues.

9.30 Introduktion

  • Vad är en komplex fråga och hur hänger den ihop med konflikt.
  • Riskanalys och koppling till dialog.
  • Ängelholms kommun berättar som hur de använt riskanalysverktyget

Lunch 12.00

13:00

  • Testa riskanalysverktyg.
  • Reflektion.

15.00 Avslutning

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anders Nordh, utvecklingsledare

Nils Munthe, utvecklingsledare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR