26 november 2021 kl. 09.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Makt, våld och prevention

Under "En vecka fri från våld" bjuder MÄN och Unizon, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, in till sin årliga konferens om våldsprevention. Initiativet stöds av SKR, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.

Program och anmälan, Länsstyrelsen Norbottens webbplats

Innehåll

Fokus för årets konferens är hur man kan jobba med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det våldsförebyggande arbetet. Några av de perspektiv som tas upp är våld i relation till ålder, samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Talare

  • Katarina Wennstam, journalist, författare och debattör
  • Christian Mogensen, Center för digital pedagogik i Danmark
  • Kajsa Rietz, Novahuset i Linköping
  • Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid Malmö högskola
  • Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet

Målgrupp

Skolledare, pedagoger, strateger, enhetschefer och andra yrkesverksamma inom kommun som möter barn och unga.

Om du har frågor

Kontakt

Kontakta SKR