8 februari 2022 kl. 10.00-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Lär dig mer om gatustatistik

Få inspiration om hur nyckeltalen kan användas inom gatuverksamheten och ta del av praktisk kunskap om beräkning av nyckeltalen samt inmatning i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen).

Anmäl dig

Innehåll

Det finns en stor efterfrågan av statistik inom väghållningsområdet, såsom nyckeltal för driftskostnader för kommunala bil- och cykelvägar, vinterväghållning, gatubelysning och beläggningsunderhåll. Gatustatistik möjliggör för kommunen bland annat att ta fram underlag för verksamhetsplanering och identifiera förbättringsområden. Seminariet kommer ge inspiration om hur nyckeltalen kan användas inom gatuverksamheten samt ge praktisk kunskap om beräkning av nyckeltalen och inmatning i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

SKR i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ansvarar för att samla in och redovisa gatustatistik i Kolada.

Seminariet kommer att spelas in och kan ses två veckor efter sändningen.

Målgrupp

Ansvarig för kommunens gatuverksamhet samt teknisk nämnd och verksamhetscontroller.

Program

10.00–10.20 Välkommen

Varför SKR arbetar med gatustatistik.

10.20–10.40 Gatustatistik i verksamheten

Vad finns det för möjligheter med gatustatistik? Exempel från kommuner som arbetar aktivt med gatustatistik inom sin verksamhet.

10.40 Paus

10:50–11.10 Gatustatistik i praktiken

Hur räknar vi fram nyckeltalen? Genomgång av beräkningsexempel, ifyllnadsformulär och inmatning i Kolada.

11.10–11.30 Frågor

Möjlighet till att ställa frågor i chatten

11.30 Summering och avslut

Moderator: Selda Taner, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Selda Taner, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR