23 maj 2022 kl. 09.00-10.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kontaktvägar, samverkan och insatser inom kommunernas aktivitetsansvar

SKR arrangerar en webbsändning om kontaktvägar, samverkan kring och insatser till ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Innehåll

Inledningsvis får vi ta del av Skolverkets statistik om ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Centrala frågor på seminariet är hur kommunerna får kontakt med ungdomarna, erbjudande om insatser, samverkan kring ungdomarna och överlämning mellan gymnasieskolan och KAA. Vi får ta del av exempel från Västerås, Jönköping och Boden.

Anmälan

Ingen anmälan behövs. Du tar del av seminariet på den här sidan. Sändningen spelas in och textas och går att se i efterhand. Det går bra att ställa frågor till de medverkande i chatten.

Webbsändning 23 maj kl. 9:00-10:00, Kontaktvägar, samverkan och insatser inom kommunernas aktivitetsansvar

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner med koppling till det kommunala aktivitetsansvaret.

Program

09.00–09.05 Inledning

09.05-09.15 Skolverkets statistik om de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Lukas Ryan, Undervisningsråd på Skolverket

09.15-09.25 Vad SKR:s undersökning visar om kontaktvägar, insatser och samverkan kring ungdomarna

Karin Darin, utredare på SKR

09.25-09.55 Rutiner vid studieavbrott, samverkan och erbjudande om insatser

Samtal om förebyggande insatser i gymnasiet, samverkan och rutiner i samband med studieavbrott samt hur kommunen får kontakt med ungdomarna. Vi samtalar även om i vilken utsträckning ungdomarna tackar ”ja” till insatser inom KAA och orsaker då de inte gör det.

Jenny Asp, enhetschef Arenan Västerås stad i Västerås stad

Jörgen Lindell Wallentin, teamledare Enheten för Unga, Jönköpings kommun

Åsa Lundgren, rektor på Björknäsgymnasiet I Boden

Åsa Ernestam, utredare på SKR

09.55-10.00 Avslutning och info om kommande evenemang

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR