OBS! Evenemanget är avslutat!18 november 2022 kl. 10.00-11.30

Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt

Välkommen till ett webbsänt seminarium där kommande rapport avseende klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt presenteras.

Anmäl dig

Innehåll

Du kommer få ta del av vilken klimatpåverkan renoverings- och ombyggnadsprojekt har idag samt vad som påverkar dessa. Du kommer även få information och exempel på upphandlingskrav som kan ställas samt hur de kan följas upp.

Seminariet arrangeras inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter som består av medlemmar i FoU-fonderna för kommunernas respektive regionernas fastighetsfrågor samt Fortifikationsverket, Specialfastigheter och Statens fastighetsverk.

Målgrupp

Tjänstepersoner inom offentlig fastighetsförvaltning så som fastighetschefer, projektchefer, förvaltare, projektledare och sakkunniga i byggprojekt.

Program

 • Syftet med projektet och webbinariet.
 • Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnationsprojekt.
  Hur ser det ut idag? Vad är det som påverkar?
 • Klimatkrav vid upphandling av renoverings- och ombyggnationsprojekt.
  Process vid införande av krav, olika typer av krav samt exempel.
 • Åtgärder för att minska klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnationsprojekt.

Seminariet är upplagt så att du under första timmen kommer få information och därefter finns tid avsatt för frågor.

Medverkande

 • Åsa Thyrsin, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Frida Görman, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Saija Thacker, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR