8 juni 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Heltidsresan

SKR och Kommunal bjuder våren 2021 in till en partsgemensam webbkonferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Syftet med konferensen är att genom det övergripande temat systematiskt arbetsmiljöarbete inspirera lokala parter att fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade yrken!

Anmäl dig

Innehåll

SKR och Kommunal bjuder in till en inspirationskonferens som stöd för lokalt arbete.
Konferensen genomförs som en halvdag med temat systematiskt arbetsmiljöarbete i syftet att inspirera arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare från Kommunal att fortsätta sitt lokala utvecklingsarbete med Heltidsresan. Programmet består av föredrag från centrala parter, experter, och lärande exempel. Möjlighet till interaktion kommer att finnas genom en chattfunktion.

Målgrupp

  • Lokala företrädare för personal/HR och Kommunal, projektledare för heltid, förvaltningschefer och enhetschefer som arbetar med heltidsfrågan.
  • Centrala parter rekommenderar att lokala parter deltar på webbkonferensen tillsammans om det är möjligt att genomföra på ett Coronasäkert sätt.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Charlotta Undén, förhandlare.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset