5 maj 2021 kl. 14.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hälsokommunikatörer – en livsviktig resurs för hälsa och integration

Hälsokommunikatörerna i Östergötland arbetar för att anpassa information och stöd för en god hälsa hos utrikesfödda invånare. De har kompetens i hälsofrågor, flerspråkighet och unika insikter i olika kulturella aspekter, något som har varit särskilt värdefullt under pågående pandemi.

För att se sändningen i efterhand kontakta SKR Kontaktcenter via formuläret nedan eller skicka mail på följande adress:

kontaktcenter@skr.se

Innehåll

Hälsokommunikatörer på modersmål har funnits på Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland, sedan 2007. De har utländsk bakgrund, är hälso-och sjukvårdsutbildade och talar de språk som är vanligast bland migranter i länet, det vill säga: arabiska, somaliska, persiska/dari, tigrinja och pashto samt engelska.

Det övergripande syftet med verksamheten är att ge stöd för en ökad hälsolitteracitet hos utrikesfödda, dvs öka målgruppens förmåga att ta till sig, förstå och använda information på ett sätt som främjar och bibehåller god hälsa. Hälsan är avgörande för en lyckad integration. Verksamheten förmedlar även kunskap om hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar och om hur en hälsofrämjande livsstil förebygger sjukdomar och oönskade tillstånd. En annan viktig målgrupp är personal inom hälso-och sjukvården.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.

Medverkande

  • Roberto Felizia, verksamhetschef. Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland
  • Emira Bajric, enhetschef. Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland.
  • Maria Elgstrand, verksamhetschef. Folkhälso- och statistikenheten, Region Östergötland
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
  • Anna Thomsson, handläggare, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jesper Ekberg, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

ulrika.leandersson@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset