14 oktober 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Grundutbildning i barnkonventionen- tjänstemän

En grundkurs om barnkonventionen som lag. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är tjänsteman och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

Anmäl dig

Utbildningen är en webbsändning och sänds från SKR. Du har möjlighet att ställa dina frågor via chattfunktion under hela utbildningen.

Målgrupp

Tjänstemän inom kommuner och regioner.

Program

09.00-09.10

Inledning och syfte med utbildningen.

09.10-09.30

Barnkonventionens bakgrund, fram till 1 januari 2020.

09.30-10.00

Paus och övning om barnkonventionens innehåll. Övningmaterial kan laddas ner när du anmält dig.

10.00-10.30

Barnkonventionens innehåll, barnsyn och transformation i inhemsk lagstiftning.

10.30-10.45

Frågor från chatten besvaras.

10.45-11.15

Barnkonsekvensanalys.

11.15-12.00

Implementering av barnkonventionen.

Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, handläggare Barnets rättigheter SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset