16 juni 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Grundkurs inom arbetstidsområdet

SKR erbjuder en introduktion till arbetstidsfrågor utifrån lag och kollektivavtal samt vad arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när verksamheten ska bemannas.

Anmäl dig

Målgrupp

Personal inom HR/personal-området som är nya i sin roll eller vill ha en översikt av regleringar kring arbetstid.

Innehåll

Kursen ger en övergripande introduktion till arbetstidsfrågor och generella regler i kollektivavtalet AB.

Syftet är att ge en grundläggande förståelse för det regelverk som finns och behöver beaktas när verksamheten ska bemannas. Särskilda bestämmelser om arbetstider som finns i bilagor till AB kommer inte att beröras i kursen.

Medverkande

  • Mia Sandberg, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem, förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Nu finns det möjlighet att anmäla fler än två deltagare från varje organisation.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mia Sandberg, förhandlare.

Ann-Sophie Nykrans Svedhem , förhandlare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR