7 maj 2021 kl. 09.30-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Genomgång av Ställföreträdarutredningens förslag

Välkommen till en webbsändning om Ställföreträdarutredningen.

Innehåll

Översiktlig genomgång och samtal om olika delar av Ställföreträdarutredningens förslag. Webbsändningen arrangeras av SKR och Svenska Bankföreningen och är öppen samt kostnadsfri för alla intresserade.

Sändningen startar 09.30 och avslutas 11.30. I viss mån finns det möjlighet att ställa frågor i chatten. Ingen föranmälan krävs.

Målgrupp

Personer med intresse för överförmyndarfrågor, ställföreträdarskap och angränsande områden.

Programpunkter

 • Särskilda utredaren går översiktligt igenom utredningens förslag och utredningsarbetet
 • Tema 1: Huvudmannen.
 • Tema 2: Uppdraget och utbildning till ställföreträdaren.
 • Tema 3: Professionella ställföreträdare och ställföreträdarens redovisning.
 • Tema 4: Ökade krav och befogenheter för överförmyndare.
 • Tema 5: Nationellt register & nationell myndighet.
 • Tema 6: Digitalisering och digital framtidsfullmakt.
 • Hur går lagstiftningsprocessen till?
 • SKR och Bankföreningens arbete framöver.

Presentation av Ställföreträdarutredningens förslag (PDF) Pdf, 459 kB.

Delta i webbsändningen

Delta i webbsändningen (nytt fönster)

Medverkande

 • Kathrin Flossing, särskild utredare
 • Kalle Larsson, förbundsjurist vid SKR
 • Åsa Arffman, chefsjurist vid Svenska Bankföreningen
 • Maria Olausson, bankjurist med ansvar för ställföreträdarfrågor i Swedbank
 • Anita Holm, ordförande för föreningen Sveriges överförmyndare
 • Richard Edlepil, bankjurist vid Svenska bankföreningen
 • Daniel Antonsson, expert i utredningen samt strateg vid Myndigheten för digital förvaltning
 • Anita Wirén Konstantis, expert i utredningen samt enhetschef vid Stockholms överförmyndarförvaltning.
 • Erika Bengtsson, enhetschef vid överförmyndarenheten Jönköpings kommun
 • Carl-Johan Gestrup, överförmyndare Lidingö Stad
 • Jonas Bokstedt, Förvaltningsjurist, överförmyndarverksamheten i Göteborg Stad
 • Karin Petersson, granskningshandläggare vid överförmyndarenheten Jönköpings kommun
 • Anna Skytte Spånberg, sekreterare utredningen

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kalle Larsson, förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset