28 mars 2022 kl. 09.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Ge barn och unga reell delaktighet, i teori och praktik - en inspirationsdag

En inspirationsdag som ska ge ökad kunskap om barnkonventionen med fokus på barn och ungas delaktighet och inflytande. Dagen innehåller teori, praktik, metoder, goda exempel och frågeställningar från olika verksamhetsområden.

Anmäl dig

Innehåll

Vad säger Barnkonventionen om barnets rätt till delaktighet och inflytande? Hur omsätter vi juridiken till praktik i våra uppdrag? Varför ska vi ge barn och unga delaktighet? Vilka förutsättningar behövs för att barn och unga ska vilja använda sin rätt?

Målgrupp

Offentliga aktörer som arbetar med barn och unga direkt eller indirekt.

Program

09.00-09.10 Inledning och syfte med dagen

Moderator Nils Munthe, handläggare, demokratisektionen, SKR

09.10-10.00 Barnkonventionens historik, innehåll och barnsyn samt status som lag

Marie Lundin Karphammar, handläggare och barnrättsjurist, SKR

10.00 - 10.15 Paus

10.15-10.45 Göteborgs Stads arbete med ungt inflytande.

Paula Aijmer, planeringsledare, Göteborgs stad
Anni Rydberg, utvecklingsledare Göteborgs stad

10.45-10.50 Paus

10.50-12.00 Förutsättningar och metoder för reell delaktighet och inflytande.

Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert och verksamhetschef för Kulturskolan, Simrishamns kommun

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 fortsättning Förutsättningar och metoder för reell delaktighet och inflytande.

Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert och verksamhetschef för Kulturskolan, Simrishamns kommun

13.45-14.15 Vad gör Socialstyrelsen för att utveckla ett barnrättsperspektiv i allmänhet och för att göra barn mer delaktiga i synnerhet?

Presentationen har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens interna utvecklingsarbete, och hur detta arbete har en direkt betydelse för barn och profession inom vård och omsorg.

Thomas Jonsland är socionom och utredare på Socialstyrelsen, med fokus på frågor om barns delaktighet och kommunikation med barn. Han har tidigare en lång erfarenhet från Bris.

14.15-14.30 Appen Ung i Knivsta

Lena Malmberg, kulturskolechef, Knivsta kommun

14.45 - 15.15 Förutsättningar och vägar till ungas delaktighet och myndighetens stödmaterial

Vad behöver en kommun eller region ha på plats i sin organisation för att få ett ungdomsperspektiv som gör skillnad? Linus Wellander berättar och delar även med sig av verktyg för att testa din organisations styrkor och svagheter. Linus har långa erfarenhet att som ungdomsstrateg på kommuner och regioner arbete med att stärka ungas delaktighet. 

Linus Wellander, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

15.15 – 15.20 Paus

15.20 – 16.00 Vad är det viktigaste man ska göra som kommun ska gör för att få ett barn- och ungdomsperspektiv?

  • Varför är det så svårt?
  • Vad är viktigt att tänka på när man ska dialog med unga?
  • Var ska ansvaret för barnrätt och ungdomspolitik ligga i en kommun?
  • Hur ska man göra för att lyckas med en dialog med unga?
  • Vad är vanliga misstag man gör vid kommundriven delaktighet?

Panel med Thomas Jonslander Linus Wellander, Sylvia Carlsdotter och Marie Lundin Karphammar

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR