7 april 2021 kl. 14.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Från frustration till trygghet - Preventiva enheten i Varberg förebygger vårdskador

Preventiva enheten i Varbergs kommun tar dig med på sin resa i arbetet med att förebygga vårdskador. Under tre år har enheten arbetat för att nyttan med kvalitetsregister ska bli tydlig för alla. Varför gör vi det här? Hur ska vi lyckas?

För att se sändningen i efterhand kontakta SKR Kontaktcenter via formuläret nedan eller

kontaktcenter@skr.se

Innehåll

Under sändningen får du del av hur Preventiva enheten i Varbergs kommun har använt kvalitetsregister på ett genomgripande sätt för att förebygga vårdskador. Viktiga ledord som enheten har arbetat efter är Teamet och Kunskap. De ser också att samarbete och kompetens är vägen, att tydliggöra hur:et är kartan och målet är en trygg och säker vård.

Längs vägen ser teamet ett antal framgångsfaktorer som gjorde det möjligt att gå från frustration till trygghet:

  • Målet – förståelse för nyttan med arbetet
  • Teamet – samarbete mellan professioner
  • Uppdrag, ansvar och roller – vem gör vad?
  • Rutiner som beskriver strukturen i arbetet
  • Kunskap – hos medarbetare och ledning
  • Återkoppling av resultat och struktur för förbättringsarbete

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner. Alla som har intresse av förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan är välkomna.

Medverkande

  • Helena Bergström, utvecklingsledare Preventiva enheten, Varbergs kommun
  • Ann Thomson Ahlbom, enhetschef för hemsjukvården, Varbergs kommun
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa SKR
  • Anna Thomsson, handläggare SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jesper Ekberg, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset