20 maj 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Drönare i kommunal verksamhet

På seminariet går vi igenom det nya regleverket för drönare och vad det innebär för kommuner och regioner. Vi presenterar en ny handbok i ämnet och vi får även ta del av några lokala exempel.

Anmäl dig

Målgrupp

Tjänsteperson i kommun eller region eller förtroendevald som har ett intresse för, eller på olika vis kommer i kontakt med, frågan kring drönare.

Program

9.00–09.05 Välkommen och inledning

Moderator: Ulrika Nordenfjäll expert SKR.

09.05–09.15 Drönare i kommunal verksamhet – handbok kring det nya regelverket

Ulrika Nordenfjäll, SKR.

09.15–10.15 Juridiken – Vad gäller och hur påverkar det nya regelverket kommunernas drönarverksamhet?

Joel Sköld, Sköld Aviation Consulting.

10.15–10.30 Paus

10.30–11.35 Fyra exempel på hur drönare används i kommuner

  • Hur kommer man igång med drönare i en liten kommun.

Andrew Steuernagel, GIS-ingenjör/utvecklare Leksand.

  • Ställa om utifrån det nya regelverket – hur omsätter man det i sin verksamhet?

Annika Hovberg, Enhetschef Samhällsbyggnadskontoret, Norrköping.

  • Drönare har många användnings- och nyttoområden – Några intressanta exempel.

Lennart Berg, enhetschef Geodata Bygg- och miljökontoret, Upplands Väsby kommun.

  • Hur hanterar Sandviken tillståndsansökan för operativt tillstånd – erfarenheter av året som gått.

Filiph Sundkvist, Kart- och mätningsingenjör, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS.

11.35–11.55 Frågor och funderingar från deltagarna utifrån den egna situationen – Finns det frågor SKR behöver lyfta och jobba med?

11.55 Sammanfattning och avslut

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ulrika Nordenfjäll, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR