21 april 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Diskriminering i arbetslivet

Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder en kurs om diskrimineringslagen, med fokus på arbetsgivarens ansvar.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser och hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare. Fokus för kursen är arbetsgivarens ansvar att förhindra och förebygga diskriminering i arbetslivet.

Områden som berörs är diskrimineringsskyddet, vad lagen om fattar, vilka situationer som avses och kort om rekrytering, arbetsledning samt lön och villkor. Ett diskrimineringsäredes väg och aktuell rättspraxis lyfts fram. Även ansvaret att förebygga och åtgärda trakasserier ingår i kursen.

Målgrupp

Seminariet vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och erfarna HR-strateger/-handläggare.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för en deltagare. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Medverkande

Föreläsare och kursansvariga är Anna Svanestrand och Lina Cronebäck, arbetsrättsjurister från avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist

Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset