16 februari 2022 kl. 14.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digitalt studiebesök i Lund

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik visar hur Lunds kommun jobbar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Hur ser det ut idag och hur arbetar Lunds kommun för att möta framtidens utmaningar?

Anmäl dig

Innehåll

Kompetenscenter Välfärdsteknik fortsätter serien om digitala studiebesök hos de tio modellkommunerna (Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå). Studiebesöken fokuserar på olika teman för varje besök.

Under detta besök får du ta del av Lunds kommun arbete med välfärdsteknik och hur de formar verksamheten för framtidens vård och omsorg. De berättar om vad ”digitalt först” innebär i praktiken och hur de har lyckats skapa en innovationskultur. Du får också träffa medarbetare och ställa frågor direkt till dem.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Målgrupp

Personer med en strategisk funktion, till exempel verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och chefer.

Program

  • Välkommen och introduktion
  • Utvecklingsledare Sandra West berättar om hur Lund arbetar utifrån ”digitalt först” och hur de har skapat en innovationskultur.
  • Film: En dag på ett äldreboende.
  • Intervju med utvecklingsledare Eva Mårtensson Karlsson om välfärdsteknik inom särskilda boenden för äldre.
  • Film: Hur arbetar Lund inom ordinärt boende och öppen verksamhet för att möta framtidens utmaningar?
  • Intervju med verksamhetschef Niclas Snygg om framtidens äldreomsorg.
  • Representanter från kommunen svarar på frågor.

Medverkande

  • Sandra West, projektledare Lunds kommun
  • Eva Mårtensson Karlsson, utvecklingsledare välfärdsteknik Särskilt boende för äldre
  • Niclas Snygg, verksamhetschef Hemvård, rehabilitering och service för seniorer

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Sandra West, Lunds kommun
Gabriella Flodén, SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR