30 november 2021 kl. 13.00-13.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digitalt studiebesök i Borås

Ett digitalt studiebesök inriktat på de satsningar som gjorts i syfte att öka den digitala inkluderingen bland seniorer. Syftet med studiebesöket är att informera, inspirera och sprida kunskap till andra kommuner som befinner sig i liknande utvecklingsarbete. 

Anmäl dig

Innehåll

För att klara välfärdens utmaningar med växande äldre befolkning har vård- och äldrenämnden i Borås Stad pekat ut långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor för verksamheten. Välfärdsteknik är en av dessa. Under år 2020 har vård- och äldreförvaltningens huvudfokus varit på det hälsofrämjande arbetet, insatser för att öka den digitala inkluderingen bland seniorer samt skapa en nyfikenhet och medvetenhet för digital teknik.

Under det digitala studiebesöket kommer verksamhetsutvecklare, enhetschef, metodhandledare samt seniorhälsokonsulenter gå igenom fyra framgångsrika satsningar inom området:

  • Digitalt stöd i hemmet
  • Utlåning av surfplattor
  • Välfärdsbibliotek och visningsrum
  • Digital mötesplats

Besöket avslutas med en frågestund.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, projektledare, chefer inom äldreomsorgen samt medarbetar på mötesplatser för seniorer.

Medverkande

  • Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare och projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Cecilia Klaesson, processledare Myndighet, Borås kommun
  • Linda Svensson Perlstedt, enhetschef Förebyggande, Borås kommun
  • Ann-Sofie Johansson, kommunikatör, Borås kommun

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lena Dahlberg, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik
Gabriella Flodén, SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset