8 februari 2022 kl. 10.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Automatisering inom äldreomsorgen-workshop processer i praktiken 8 februari

Workshop där vi arbetar aktivt utifrån ett scenario. Innan workshopen ska deltagarna ha sett det inspelade seminariet. Workshopen riktar sig till chefer och utvecklare inom äldreomsorgen.

Anmäl dig

Begränsat antal platser till 20 stycken.

Innehåll

Praktiskt arbete med processer för att förbereda, välja ut samt prioritera de som lämpar sig för automatisering. Vi använder bland annat delarna användarresan och tjänstedesign i innovationsguiden.se som stöd i arbetet.

Syftet med workshopen är att öka förståelsen inom äldreomsorgen för automatisering ur ett strategiskt perspektiv.

Innovationsguiden

Evenemanget är uppdelat i två delar varav detta är del 2, workshopen.

Del 1 är ett förberedande seminarium och innehåller en genomgång av de grundläggande förutsättningarna. Vid anmälan till workshopen får du även en länk till det förberedande seminariet.

Målgrupp

 • Äldreomsorgs- /socialchefer
 • verksamhetsnära chefer
 • verksamhetsutvecklare
 • kvalitetsutvecklare
 • digitaliseringsstrateger

Gärna 2 olika roller från varje kommun och minst en som ingår i förvaltningsledningen.

Program

 • Grundläggande förutsättningar för dataskyddkonsekvensbedömningar enligt GDPR
 • Exempel på systematiskt arbete med konsekvensbedömningar
 • Hur hantera krav om dataskydd i upphandling?

Medverkande

 • Katarina Pihl, projektledare SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik
 • Sandra West, projektledare Lunds kommun
 • Jonas Frantzich Olsson, systemförvaltare Lunds kommun

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Katarina Pihl, projektledare, SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR