8 mars 2022 kl. 15.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att leda utvecklingsarbete - utbildningstillfälle 1 våren 2022

Våren 2022 erbjuder Sveriges Kommuner och Regioner en distansutbildning vid två tillfällen i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Utbildningen pågår under fyra separata dagar. Första tillfället är 8 mars.

Anmäl dig

Utbildningens innehåll

Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik med mera.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i kommuner och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av ett förberedande möte, förberedelsematerial för självstudier som du går igenom själv innan utbildningsdagarna, två utbildningsdagar och ett eftermöte. Beräkna 1/2 till 2 dagar till självstudier av förberedelsematerialet samt 1 timme till 1 dag för att arbeta med eget "case". Alla möten sker digitalt via Zoom.

Förmöte

8 mars klockan 15.00-16.00

Seminarier

22 mars klockan 10.00 -16.00 - dag 2
23 mars klockan 09.00-14.30 - dag 3

Eftermöte

11 april klockan 15.00-16.00 - dag 4

Bekräftelse om plats på utbildningen och inbjudan till Samarbetsrum där förberedelsematerial finns, skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag.

Nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges även med start 12 april och pågår under april och maj.

Anmälan start 12 april

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR