10 mars 2022 kl. 15.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att leda utveckling för en bättre tillgänglighet - anmälan och förmöte

Ett digitalt nationellt förbättringsarbete där syftet är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna verksamheten. Förbättringsarbetet är uppbyggt av fem digitala träffar med mellanperioder då deltagare arbetar på egen hand.

Anmäl dig

Ledare med team från verksamheter i regioner och kommuner erbjuds under våren 2022 att delta i ett digitalt nationellt förbättringsarbete. Formatet för förbättringsarbetet är upplagt som ett digitalt Genombrottsarbete och är ett led i SKR:s arbete att stödja utvecklingen av god tillgänglighet till och genom hälso- och sjukvården.

Utbildningens innehåll

Förbättringsarbetet är upplagt med en förträff, tre gemensamma digitala träffar på två dagar vardera. Det praktiska förbättringsarbetet sker i deltagande teams verksamheter under mellanperioderna och avslutas med ett spridningsseminarium.

Under förbättringsarbetet kommer du bland annat att få möta föreläsare från SKR; Emma Spak, Lisbeth Löpare Johansson och Patrik Sundström. Från andra verksamheter medverkar Mats Tyrstrup, docent och forskare vid Handelshögskolan och Leading Healthcare, Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholm VC, Aina Bleikvassli och Eva Ersson från Övertorneå kommun, Martin Engström med flera från Region Halland samt Peter Berggren, överläkare Södra Lappland.

Förmöte

10 mars 15-16

Förberedelsearbete

2-3 dagar

Lärande träffar digitalt

Under de digitala gemensamma lärande träffar berörs områden som att förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt processen förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring.

(cirka 18 timmar totalt):

Lärande träff 1: 7-8 april

Lärande träff 2: 7-8 juni

Lärande träff 3: 6-7 september

Mellanperioder

Under mellanperioderna planerar, informerar och genomför teamet kartläggningar, tester, involverar medarbetarna på hemmaplan och analyserar uppföljningar av förändringar som sker.

4-6 veckors mellanperioder x 4

Eftermöte

18 oktober 14-16

Som stöd för förbättringsarbetet används bland annat vägledande dimensioner av ledarskap som visat sig ha betydelse för att ledning av förändring ska bli framgångsrik och vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling av tillgänglig vård.

New model of leadership, Leadership Academy

Tillgänglig vård

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till team från verksamheter som tillsammans behöver skapa förutsättningar och praktiskt förbättra arbetssätten för att skapa bättre tillgänglighet. Minst tre och max tio deltagare i varje team.

Teamet bör innehålla de kompetenser som behövs för att stödja och leda utvecklingsarbetet:

  • chef/ledare för verksamheten, verksamhetsutvecklare
  • kompetens att bedöma och praktiskt prova bättre arbetssätt (ex. operationsplanerare, schemaläggare, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, undersköterska etc.)
  • god inblick i uppföljningen av tillgängligheten (ex. ekonom, tillgänglighetssamordnare).

Om antalet sökande överstigen antalet platser kommer vi att göra ett urval som ger bästa möjliga sammansättning av gruppen. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag och fakturering sker efter utbildningen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Pia Lindberg, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR