23 september 2021 kl. 10.00-11.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Analyskraft som gör skillnad

Ett lokalt och regionalt analysarbete som ger kraft i det förebyggande och främjande arbetet är särskilt viktigt i utmanande tider. Med vilka arbetssätt och samverkansformer kan tillgänglig statistik och befolkningsdata omsättas för att göra skillnad? Ett webbinarium där vi belyser lärande exempel från kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Ta del av lokala och regionala exempel från olika delar av landet där ett systematiskt analysarbete sker i bred samverkan utifrån ett befolkningsfokus. Vilka är framgångsfaktorerna som skapar kraften att omsätta statistik och befolkningsdata till ett aktivt arbete för en god och jämlik hälsa i befolkningen? Representanter från SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) medverkar.

Strategi för hälsa bidrar till en förbättrad och mer jämlik hälsa i befolkningen genom att kommuner och regioner jobbar tillsammans med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi behöver bli ännu bättre på att gemensamt utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål, mäta och följa upp resultaten.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.

Program

10:00

Inledning (Jesper Ekberg)

10:10

Styra och leda – konsten att prioritera (Maria Price, Marie Blom Niklasson och Elisabeth Skoog Garås)

10.40

Representanter från kommuner och regioner berättar om aktuella initiativ där ett systematiskt analysarbete i samverkan gör skillnad.

 • Örebro län: Samverkan som grogrund för vidareutveckling
 • Huddinge kommun: Jämlikhet i Huddinge
 • Västra Götaland: Barnmätverket

11:30

Gemensam reflektion om framgångsfaktorer och behov framåt

11:45

Avslut

Medverkande

 • Linda Bååk, analytiker, Region Örebro län
 • Ida Broman, utvecklingsledare, Region Örebro län
 • Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet, Huddinge kommun
 • Marcel Moritz, hållbarhetsstrateg, Huddinge kommun
 • Maria Gäbel, regionutvecklare Social hållbarhet, Västra Götalandsregionen
 • Åsa Nilsson, analytiker, Göteborgsregionen, FoU i Väst
 • Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)
 • Marie Blom Niklasson, handläggare, SKR
 • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jesper Ekberg, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset