Hitta evenemang

Hitta och anmäl dig till SKR:s kurser, konferenser och andra evenemang.

Din sökning på allt resulterade i 22 träffar inom Demokrati.

Du har aktiva filter, så du kanske inte ser hela sökresultatet. Nollställ alla filter

Filter

Verksamhetsområde (aktiv)

Ämne

Typ av evenemang

 1. tisdag
  4
  maj

  Masterclass i medborgardialog – medborgardialog där folk är

  I denna tredje MasterClass har vi fokus på ”medborgardialog där folk är” ni kommer att möta Anette Christoffersson, Piteå kommun, som bland annat pratar om Lunchdialoger och Christina Nordmark, Ungdomsstrateg, Orsa Kommun som berättar om unga kommunutvecklare.

  Datum
  4 maj 2021
  Tid
  09.30 – 15.00
  Typ av evenemang
  Kurs
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 2. torsdag
  6
  maj

  Medborgardialog i komplexa frågor, tillfälle 1

  SKR bjuder in till två i utbildningstillfällen där du politiker, ledande tjänsteman eller annan strategisk position får mer kunskap om komplexa samhällsfrågor och hur de behöver hanteras. Konkreta erfarenheter och exempel från kommuner och regioner varvas med beskrivning av systematik och metodutveckling som har utvecklats tillsammans med medlemmarna.

  Datum
  6 maj 2021
  Tid
  09.00 – 12.00
  Typ av evenemang
  Kurs
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 3. onsdag
  19
  maj

  God revisionssed i kommunal verksamhet – för nya revisorer

  Revisionen i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Seminariet passar bra för dig som är relativt ny i uppdraget som förtroendevald revisor och inte tidigare deltagit i något seminarium om god revisionssed. Det ger även värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre. 

  Datum
  19 maj 2021
  Tid
  09.00 – 12.00
  Typ av evenemang
  Seminarium
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision
 4. onsdag
  2
  jun

  Stereotypa attityder riktade mot politiker i digitala miljöer

  Ett webbinarium för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. SKR och FOI har gjort en studie kring hur allmänheten pratar om politiker i digitala miljöer. Du får en redogörelse av vad du kan utsättas för på sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet.

  Datum
  2 juni 2021
  Tid
  10.00 – 11.00
  Typ av evenemang
  Konferens
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 5. torsdag
  10
  jun

  Medborgardialog i komplexa frågor, tillfälle 2

  SKR bjuder in till ett utbildningstillfälle där du politiker, ledande tjänsteman eller annan strategisk position får mer kunskap om komplexa samhällsfrågor och hur de behöver hanteras. Konkreta erfarenheter och exempel från kommuner och regioner varvas med beskrivning av systematik och metodutveckling som har utvecklats tillsammans med medlemmarna.

  Datum
  10 juni 2021
  Tid
  09.00 – 12.00
  Typ av evenemang
  Kurs
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 6. tisdag
  21
  sep

  Nationell valkonferens 2021

  SKR och Valmyndigheten bjuder in till en valkonferens. Medverkande är representanter från Valmyndigheten och SKR men även externa talare.

  Datum
  21 september 2021 - 22 september 2021
  Typ av evenemang
  Konferens
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 7. onsdag
  29
  sep

  Utbildning i barnkonsekvensanalys inom socialtjänst

  En utbildning i genomförande av prövning av barnets bästa - barnkonsekvensanalyser. Under en och en halv dag blandas teori med workshops som innehåller konkreta case inom skolan.

  Datum
  29 september 2021 - 30 september 2021
  Tid
  09.00 – 12.00
  Typ av evenemang
  Kurs
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 8. Online

  Medborgardialog i fokus

  SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov.

  Typ av evenemang
  Uppdragsutbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 9. Online

  Revision i kommunal samverkansorgan

  Kommunens eller regionens revisorer har ofta även uppdrag att vara lekmannarevisorer eller revisorer i delägda kommunala aktiebolag, gemensamma stiftelser, kommunalförbund eller finansiella samordningsförbund. Dessa uppdrag skiljer sig i större eller mindre utsträckning från det kommunala revisionsuppdraget.

  Typ av evenemang
  Online-utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision
 10. Online

  Riskanalys och grundläggande granskning

  Under denna kurs går vi igenom olika begrepp som rör riskanalys och ger exempel på arbetssätt för att stödja förtroendevalda revisorer och sakkunniga i arbetet med riskanalysen.

  Typ av evenemang
  Online-utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision

Visa fler sökresultat