Hitta evenemang

Hitta och anmäl dig till SKR:s kurser, konferenser och andra evenemang.

Din sökning på allt resulterade i 23 träffar inom Demokrati.

Du har aktiva filter, så du kanske inte ser hela sökresultatet. Nollställ alla filter

Filter

Verksamhetsområde (aktiv)

Ämne

Typ av evenemang

 1. måndag
  10
  maj

  Europadagen 2021

  På tema demokrati och framtid uppmärksammar vi i år Europadagen den 10 maj genom en spännande live-sändning av fem webbinarier.

  Datum
  10 maj 2021
  Tid
  09.00 – 14.00
  Typ av evenemang
  Seminarium
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 2. onsdag
  19
  maj

  God revisionssed i kommunal verksamhet – för nya revisorer

  Revisionen i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Seminariet passar bra för dig som är relativt ny i uppdraget som förtroendevald revisor och inte tidigare deltagit i något seminarium om god revisionssed. Det ger även värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre. 

  Datum
  19 maj 2021
  Tid
  09.00 – 12.00
  Typ av evenemang
  Seminarium
  Verksamhetsområde
  Demokrati
  Ämne
  Revision
 3. onsdag
  19
  maj

  Värna det demokratiska samtalet – Fullmäktiges presidiekonferens

  I webbinariet kommer vi att lyfta vikten av att värna det demokratiska samtalet och hur kommuner och regioner kan arbeta förebyggande mot hat och hot mot förtroendevalda och det demokratiska samtalet.

  Datum
  19 maj 2021
  Tid
  09.30 – 12.00
  Typ av evenemang
  Konferens
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 4. torsdag
  27
  maj

  Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt

  I utbildningen tar vi upp hur medborgardialogen kan bli ett systematiskt arbetssätt som är välgrundat i organisationen och därmed blir en del av styrning och ledning. Vi kommer att ge exempel på arbetssätt att komma vidare i detta arbete, visa på lärande exempel från några kommuner och regioner.

  Datum
  27 maj 2021
  Tid
  08.45 – 15.00
  Typ av evenemang
  Utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 5. onsdag
  2
  jun

  Stereotypa attityder riktade mot politiker i digitala miljöer

  Ett webbinarium för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. SKR och FOI har gjort en studie kring hur allmänheten pratar om politiker i digitala miljöer. Medverkande är bland andra Anders Knape, SKR:s ordförande och Lisa Kaati, forskningsledare från FOI.

  Datum
  2 juni 2021
  Tid
  10.00 – 11.00
  Typ av evenemang
  Konferens
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 6. torsdag
  10
  jun

  Medborgardialog i komplexa frågor, tillfälle 2

  SKR bjuder in till ett utbildningstillfälle där du politiker, ledande tjänsteman eller annan strategisk position får mer kunskap om komplexa samhällsfrågor och hur de behöver hanteras. Konkreta erfarenheter och exempel från kommuner och regioner varvas med beskrivning av systematik och metodutveckling som har utvecklats tillsammans med medlemmarna.

  Datum
  10 juni 2021
  Tid
  09.00 – 12.00
  Typ av evenemang
  Utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 7. tisdag
  21
  sep

  Nationell valkonferens 2021

  SKR och Valmyndigheten bjuder in till en gemensam digital valkonferens. Det kommer att bli en dag med både föreläsningar och seminarier. Medverkande är representanter från Valmyndigheten och SKR, men även externa talare, bland andra talman Andreas Norlén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

  Datum
  21 september 2021
  Tid
  09.00 – 16.00
  Typ av evenemang
  Konferens
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 8. onsdag
  29
  sep

  Utbildning i barnkonsekvensanalys inom socialtjänst

  En utbildning i genomförande av prövning av barnets bästa - barnkonsekvensanalyser. Under en och en halv dag blandas teori med workshops som innehåller konkreta case inom socialtjänsten.

  Datum
  29 september 2021 - 30 september 2021
  Tid
  09.00 – 12.00
  Typ av evenemang
  Utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 9. Online

  Workshop Samtalstonen i politiken

  Utbildningen sker på hemmaplan i kommunen eller regionen. Den ger tid och möjlighet till reflektion, men kommer inte med färdiga förslag och lösningar. Däremot presenteras råd och tips om vad som kan bidra till en bra samtalston i det politiska samtalet och vad som kan motverka det.

  Typ av evenemang
  Uppdragsutbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 10. Online

  E-utbildning medborgardialog

  SKR har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteman grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.

  Typ av evenemang
  Online-utbildning
  Verksamhetsområde
  Demokrati

Visa fler sökresultat