Publicerad 24 juni 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Beslut och justeringar i RIPS för år 2024

I cirkulär 24:32, Aktuell Ekonomi för regioner och kommuner, beskrivs bakgrunden till 2024 års beslut om vilka antaganden som tillämpas för beräkning av pensionsskulden. SKR:s VD har fattat beslut om riktlinjerna, som heter RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2024).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.