Publicerad 20 juni 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Aktuell Ekonomi, Preliminär LSS- och kostnadsutjämning 2025

I detta cirkulär presenteras preliminär beräkning av LSS-utjämning 2025, preliminär beräkning av kostnadsutjämning för kommuner 2025 samt nya instruktioner till modellen Skatter och bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.