Publicerad 16 februari 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2023–2026

I cirkulär 23:07 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, justerad kostnads-utjämning, kommunal verksamhet – sammanvägt prisindex samt nya in-struktioner till modellen Skatter och bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.