Publicerad 23 februari 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåret 2023 är ersatt av 24:14.

Visa det här daterade cirkuläret

Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala musik/kulturskolorna för
kalenderåret 2023

Sveriges Kommuner och Regioner har tidigare enats med Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare (organisationerna) om ett normalavtal rörande kopiering av noter och sångtexter inom den kommunala musik- och kulturskolan för perioden 2020-2022. Avtalet har nu förlängts över år 2023. Under året ska parterna se över villkoren. Priset per elev ska vara fastställt till 55 kronor exklusive moms för kalenderåret 2023, det vill säga samma pris som det var för år 2022.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.