Publicerad 21 mars 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Studentmedarbetaravtalet

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har kommit överens med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen om en uppdatering av Studentmedarbetaravtalet.

Avtalet gäller för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona.

Ändringarna medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Har avtalet sedan tidigare antagits lokalt behöver Studentmedarbetaravtalet inte antas på nytt.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.