Publicerad 23 juni 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär LSS-utjämning för år 2023

I cirkulär 22:24 presenteras en preliminär beräkning av LSS-utjämningen 2023, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.