Publicerad 6 maj 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 22

Den 2 maj 2022 träffade SKR/Sobona överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision.

SKR och Sobonas främsta prioriteringar har under dessa förhandlingar varit att behålla den normativa utformningen av RiB-avtalet och få till stånd en lång avtalsperiod för att ge arbetsgivarna förutsättningar att kunna arbeta med en långsiktig strategisk planering. Villkorsförändringar har gjorts för att bidra till att arbetsgivarna ska kunna behålla och rekrytera personal med rätt kompetens.

Som ett resultat av förhandlingarna har SKR och Sobona prioriterat en höjning av beredskapsersättningen för 2022 samt delat upp § 4 mom. 1 och § 5 mom. 1 till två av varandra oberoende ersättningar. Det ger en möjlighet till fortsatt flexibilitet och gör det enklare att kunna vikta ersättningarna. En avvikelse från Arbetstidslagen (ATL) har gjorts som ett sätt att möjliggöra en enklare hantering av kombinationsanställningar hos samma arbetsgivare.

Informationsansvarig

  • Donovan Häll
    Förhandlare
  • Johan Thörn
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.