Publicerad 23 juni 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 22:10.

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 20 december 2021 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Avtalet gäller från och med 2022-10-01 och tillsvidare.

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.