Publicerad 14 mars 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Cirkuläret Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 är ersatt av 22:25.

Visa det här daterade cirkuläret

Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 20 december 2021 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Avtalet gäller från och med 2022-10-01 och tillsvidare. Avtalet träder i kraft under förutsättning att föreslagna lagändringar inom trygghet, arbetsrätt och omställning träder i kraft.

I cirkuläret följer en sammanfattad redovisning av de ändringar som har gjorts.

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.