Publicerad 30 juni 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m. samt överenskommelse om ändrad lydelse i KAP-KL

OFR:s förbundsområde Läkare har den 22 juni 2022 anslutit till överenskommelse, per den 20 december 2021, om tillägg och ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) samt vissa följdändringar i KollektivAvtalad Pension (KAP-KL).

Informationsansvarig

  • Victoria Bergner
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.