Publicerad 7 december 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet

SKR och Sobona anser att flera av de avtal som är tecknade med Kommunal saknar tillräckligt tydliga skrivningar med hänvisning till kraven i GDPR. Om ett utlämnande av personuppgiften facklig tillhörighet sker vid löneöversyn utan ett tillräckligt tydligt kollektivavtal enligt kraven i GDPR finns risk för såväl skadestånd som sanktionsavgifter för brott mot GDPR. Detta gäller om utlämnandet görs från fack till arbetsgivare och från arbetsgivare till fack.

SKR/Sobona har därför tagit fram ett förslag på mall till ett lokalt kollektivavtal att teckna med Kommunal.

Detta cirkulär innehåller vidare råd inför lokal hantering om lokalt kollektivavtal inte tecknas.

Detta cirkulär innehåller råd till lokal hantering.

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare
  • Emmy Eriksson
    Arbetsrättsjurist
  • Johan Thörn
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.