Publicerad 26 april 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse – HÖK 22 – Med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 3 april 2022 Huvudöverenskommelse – HÖK 22 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet). Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

I den bifogade redogörelsen till cirkuläret finns nyheter och ändringar beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor förutom Allmänna bestämmelser. Inga förändringar har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) 20 i lydelse
2022-01-01.

En särskild överenskommelse har också träffats mellan parterna om en Kompetenskommission.

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare
  • Lena Schaller
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.