Publicerad 10 november 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudget för 2022

Cirkulär 22:40: Den 8 november presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2023 (2022/23:1) och Höständringsbudget för 2022 (2022/22:3). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2023–2025.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.